Eldrerådet

i kategorien Eldrerådet Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Hva kan eldrerådet gjøre for deg?

Gjennom ditt engasjement eller henvendelser til eldrerådet, vil rådet få innspill til saker som bør tas opp med kommunen.
Eldrerådet kan neppe hjelpe deg med enkelttilfeller, men vil være behjelpelig med å finne fram til rette instans som har avgjørelsesmyndighet i slike saker. Bare ved aktivt engasjement fra eldre selv, vil eldrerådet få nødvendig innflytelse.

Ta derfor kontakt med et av rådets medlemmer eller rådets sekretær om du har en sak du ønsker å ta opp. 

Årsmelding


Medlemmer

Rådet har 5 medlemmer. 1 valgt etter forslag fra pensjonistforeningene, 4 etter forslag fra politiske partier. Alle er valg av bystyret.

Medlemmene er:

 1. Bjørg Johannessen - leder
 2. Ebba Farre Roksvold - nestleder
 3. Kirsten Leschbrandt - medlem
 4. Alf Erik Andersen - medlem
 5. Åse Østmo - medlem
 6. Liv Ulriksen - sekretær

Eldrerådet kan selvfølgelig ta opp saker på eget initiativ eller videreføre saker som rådet får fra enkeltpersoner, organisasjoner eller lag.

Lov om opprettelse av fylkeskommunale og kommunale eldreråd trådte i funksjon 01.01.1992. Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelser til: "Alle saker i kommunen som gjelder de eldres levevilkår"

I kommentarene til lovforslaget gis det konkrete eksempler på hvilke sakstyper eldrerådet skal ha til behandling:

 • årsbudsjett/økonomiplaner
 • kommune/fylkesplaner
 • tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
 • boligprogram og reguleringssaker
 • samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
 • kulturelle – og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.

Møteprotokoller 2017

Møteprotokoller 2011-2016

Politiske møter

02 mai 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
03 mai 2017 | 09:00 - | Planutvalget
04 mai 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
09 mai 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte
11 mai 2017 | 17:00 - | Bystyret
19 mai 2017 | 09:00 - 12:00 | Midlertidig fellesnemnd - Nye Lindesnes