Klageutvalg

i kategorien Klageutvalg Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Klageutvalget har 3 medlemmer, valgt blant bystyrets medlemmer.

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak  på saksområder der Fylkesmannen ikke er klageinstans. Klageutvalget behandler klager over for eksempel kommunale gebyrer og avgifter, startlån, parkeringstillatelser for bevegelseshemmede, utslippstillatelser for mindre anlegg, osv.


Medlemsliste

Leder: Ole Guttorm Ihme

Navn (parti)
MEDLEM:
Ole Guttorm Ihme (Høyre)
Per Eivind Bratteberg (Fremskrittspartiet)
Inga Fjeldsgaard (Arbeiderpartiet)
 
VARAMEDLEM:
Unn Liestøl Larsen (Venstre)
Eva Jenssen (Fremskrittspartiet)
Svein Erik Bringsdal (Arbeiderpartiet)

Politiske møter

25 okt 2017 | 09:00 - | Planutvalget
31 okt 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
02 nov 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
03 nov 2017 | 09:00 - 12:00 | Fellesnemnda - nye Lindesnes
03 nov 2017 | 12:00 - 15:00 | Arbeidsutvalget - nye Lindesnes
07 nov 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte