Klageutvalg

i kategorien Klageutvalg Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Klageutvalget har 3 medlemmer, valgt blant bystyrets medlemmer.

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak  på saksområder der Fylkesmannen ikke er klageinstans. Klageutvalget behandler klager over for eksempel kommunale gebyrer og avgifter, startlån, parkeringstillatelser for bevegelseshemmede, utslippstillatelser for mindre anlegg, osv.


Medlemsliste

Leder: Ole Guttorm Ihme

Navn (parti)
MEDLEM:
Ole Guttorm Ihme (Høyre)
Per Eivind Bratteberg (Fremskrittspartiet)
Inga Fjeldsgaard (Arbeiderpartiet)
 
VARAMEDLEM:
Unn Liestøl Larsen (Venstre)
Eva Jenssen (Fremskrittspartiet)
Svein Erik Bringsdal (Arbeiderpartiet)

Politiske møter

02 mai 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
03 mai 2017 | 09:00 - | Planutvalget
04 mai 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
09 mai 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte
11 mai 2017 | 17:00 - | Bystyret
19 mai 2017 | 09:00 - 12:00 | Midlertidig fellesnemnd - Nye Lindesnes