Årsrapporter for Mandal kommune

i kategorien Årsrapporter Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Årsrapporten er en del av årsoppgjøret, og gir en beskrivelse av Mandal kommunes virksomhet. Sammen med årsregnskapet er årsrapporten en viktig del av det kommunale plansystem. Her skal aktiviteten og virksomheten i året som har gått vurderes i forhold til måloppnåelse.

I dette ligger også en beskrivelse av:

  • Ressursbruk i kommunen samlet og fordelt på virksomhetsområder
  • Ressursutnyttelse og resultatmål
  • Viktige hendelser for året som har gått

For kommunens innbyggere, næringsliv og øvrige lesere av årsrapporten, skal den fungere som et informasjonsdokument om virksomheter og resultater i Mandal kommune.


Politiske møter

25 okt 2017 | 09:00 - | Planutvalget
31 okt 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
02 nov 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
03 nov 2017 | 09:00 - 12:00 | Fellesnemnda - nye Lindesnes
03 nov 2017 | 12:00 - 15:00 | Arbeidsutvalget - nye Lindesnes
07 nov 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte