Bystyret i Mandal vedtok å skrive ut eiendomsskatt i Mandal fra og med 2014 på faste eiendommer i hele kommunen, med unntak av eiendommer som går i kategoriene næring, verk og bruk. Dette betyr i praksis at eiere av bolig- og fritidseiendommer må betale eiendomsskatt.

For 2015 er skattesatsen på 2,5 promille av skattegrunnlaget. 

For de fleste boligeiendommer vil kommunen bruke boligverdiene (formuesgrunnlaget) fra Skatteetaten som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Dersom man mener dette beløpet er feil må klage rettes til Skatt Sør og ikke til Mandal kommune.

For fritidsboliger og boligeiendommer som mangler boligverdi hos Skatteetaten vil det bli utarbeidet en kommunal takst basert på en befaring av eiendommen. Denne vedtas av en sakkyndig nemd nedsatt av bystyret.

Det vises her til «Rammer og retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Mandal kommune» som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Dersom man mener den kommunale taksten ikke er korrekt, kan klage rettes til kommunen. Det vises til egen informasjon om klageadgang og eget skjema på nettsidene.

Inntil videre faktureres eiendomsskatten to ganger pr år, uavhengig av de kommunale avgiftene. På sikt vil kommunen fakturere dette samlet fordelt på fire terminer pr år.

Det vises til egen artikkel med «ofte stilte spørsmål» om eiendomsskatt i Mandal. Dersom denne artikkelen ikke gir svar kan spørsmål om eiendomsskatt rettes til Tjenestetorvet i Mandal kommune.

Politiske møter

22 nov 2017 | 09:00 - | Planutvalget
28 nov 2017 | 13:00 - | Administrasjonsutvalget og Driftsstyret
30 nov 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06 des 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte
06 des 2017 | 12:30 - | Havnestyremøte
07 des 2017 | 17:00 - | Bystyret