Regjeringen har tatt initiativ til å gjennomføre en kommunereform i Norge. Målet for denne er at norske kommuner skal bli større, mer robuste og kunne får mer makt og myndighet. Regjeringen viser til at det nå er 50 år siden forrige kommunereform og at kommunenes oppgaver siden den gang er blitt mer omfattende. Gjennom reformen skal kommunene få et økt handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse slik at dette danner et grunnlag for gode og velfungerende lokalsamfunn.

Møte 7. april - Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

Det var møte 7. april i midlertidig fellesnemnd for Nye Lindesnes. Hans Stusvik (rådmann i Marnardal kommune) ble ansatt som midlertidig prosjektleder frem til 1. april 2018. Saksdokumentene finner du her.

Midlertidig fellesnemnd og arbeidsutvalg- Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Medlemmer av den midlertidige fellesnemnda og arbeidsutvalget finner du her. Fellesnemnda består av 5 medlemmer fra hver kommune. Arbeidsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune.

Leder: Ordfører Alf Erik Andersen (Mandal)   |   Nestleder: Ordfører Helge Sandåker (Marnardal)

Møte vedrørende Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

Det skal være møte i dag kl. 16-18 i den midlertidige fellesnemnda for Nye Lindesnes. Det skal velges leder og nestleder for fellesnemnda. Fullstendig sakslisten for dagens møte finner du her. 

Og kommunen skal hete Lindesnes...

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

23. februar 2017 ble det kjent at våre tre kommuner; Marnardal, Lindesnes og Mandal skal bli til en ny kommune og den skal hete Lindesnes. Et forpliktende flertall på Stortinget er nå enige om dette. Det formelle vedtaket blir gjort i Stortinget i mai/juni 2017. 

Sammenslåingstidspunktet blir 1.januar 2020, og det ligger mye arbeid foran oss med å bygge den nye kommunen. Det blir en krevende jobb som settes i gang så snart det er politisk enighet i de tre kommunene om hvordan det skal skje. Når prosessene er i gang, vil selvfølgelig tillitsvalgte og ansatte orienteres og tas med i utviklingen av den nye kommunen, slik avtaleverket sier.

Grundercamp - elevenes tanker og ideer om kommunereformen

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

grundercamp 2015

Elevene på niende trinnet i Mandalsskolen har deltatt på Grundercamp med kommunereformen som tema. Dette dokumentet presenter de unges tanker og ideer i ord og bilder, og er overlevert Ordfører Alf Erik Andersen til bruk i det videre arbeidet med kommunereformen.

 

 

 

 

Politiske møter

25 apr 2017 | 08:00 - 11:30 | Kontrollutvalget
02 mai 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
03 mai 2017 | 09:00 - | Planutvalget
04 mai 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
09 mai 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte
11 mai 2017 | 17:00 - | Bystyret