Regjeringen har tatt initiativ til å gjennomføre en kommunereform i Norge. Målet for denne er at norske kommuner skal bli større, mer robuste og kunne får mer makt og myndighet. Regjeringen viser til at det nå er 50 år siden forrige kommunereform og at kommunenes oppgaver siden den gang er blitt mer omfattende. Gjennom reformen skal kommunene få et økt handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse slik at dette danner et grunnlag for gode og velfungerende lokalsamfunn.

Fellesnemnd og arbeidsutvalg - nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

 

Medlemmer av fellesnemnda og arbeidsutvalget finner du her. Fellesnemnda består av 5 medlemmer fra hver kommune. Arbeidsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune.

 

 

Leder: Ordfører Alf Erik Andersen (Mandal)   |   Nestleder: Ordfører Helge Sandåker (Marnardal)

Og kommunen skal hete Lindesnes...

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

23. februar 2017 ble det kjent at våre tre kommuner; Marnardal, Lindesnes og Mandal skal bli til en ny kommune og den skal hete Lindesnes. Et forpliktende flertall på Stortinget er nå enige om dette. Det formelle vedtaket blir gjort i Stortinget i mai/juni 2017. 

Sammenslåingstidspunktet blir 1.januar 2020, og det ligger mye arbeid foran oss med å bygge den nye kommunen. Det blir en krevende jobb som settes i gang så snart det er politisk enighet i de tre kommunene om hvordan det skal skje. Når prosessene er i gang, vil selvfølgelig tillitsvalgte og ansatte orienteres og tas med i utviklingen av den nye kommunen, slik avtaleverket sier.

Spørreundersøkelse om kommunereformen

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

Mandal kommune gjennomfører nå en spørreundersøkelse om kommunereformen. 600 innbyggere over 16 år vil bli ringt opp og stilt fire spørsmål om hva de mener om en sammenslåing av kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal.

Planprogram nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

Som en videreføring av kommunereformprosjektet nye Lindesnes vedtok by-/kommunestyrene i Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtatt å legge ut forslag til planprogram for kommunedelplan 2017-2027 til offentlig ettersyn  frem til 12. mai 2015. Som en følge av innkomne høringsuttalelser ble planprogrammet noe revidert, og det er dette reviderte dokumentet vi presenterer her.

Flere artikler …

Politiske møter

13 feb 2018 | 13:00 - | Driftsstyret
14 feb 2018 | 09:00 - | Planutvalget
15 feb 2018 | 17:00 - | Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
22 feb 2018 | 17:00 - | Bystyret
14 mar 2018 | 09:00 - | Planutvalget
22 mar 2018 | 17:00 - | Bystyret