Regjeringen har tatt initiativ til å gjennomføre en kommunereform i Norge. Målet for denne er at norske kommuner skal bli større, mer robuste og kunne får mer makt og myndighet. Regjeringen viser til at det nå er 50 år siden forrige kommunereform og at kommunenes oppgaver siden den gang er blitt mer omfattende. Gjennom reformen skal kommunene få et økt handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse slik at dette danner et grunnlag for gode og velfungerende lokalsamfunn.

Møte 25. august - Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

25. august fra kl. 12 skal det være møte i partsammensatt utvalg og arbeidsutvalget for Nye Lindesnes. Møtene finner sted i kommunestyresalen ved Marnardal rådhus. Møteinnkallingene med vedlegg finner du her.

Møte 16. juni - Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

16. juni var det være møte i arbeidsutvalget og midlertidig fellesnemnd for Nye Lindesnes. Møtene fant sted i bystyresalen ved Mandal rådhus. Møtereferatene med vedlegg finner du her.

Møte 7. april - Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar

Det var møte 7. april i midlertidig fellesnemnd for Nye Lindesnes. Hans Stusvik (rådmann i Marnardal kommune) ble ansatt som midlertidig prosjektleder frem til 1. april 2018. Saksdokumentene finner du her.

Midlertidig fellesnemnd og arbeidsutvalg- Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Medlemmer av den midlertidige fellesnemnda og arbeidsutvalget finner du her. Fellesnemnda består av 5 medlemmer fra hver kommune. Arbeidsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune.

Leder: Ordfører Alf Erik Andersen (Mandal)   |   Nestleder: Ordfører Helge Sandåker (Marnardal)

Politiske møter

25 aug 2017 | 12:00 - 15:00 | Arbeidsutvalget - Nye Lindesnes
29 aug 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
30 aug 2017 | 09:00 - | Planutvalget
31 aug 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
14 sep 2017 | 09:00 - 12:00 | Landbruksnemnda
14 sep 2017 | 17:00 - | Bystyret