Midlertidig fellesnemnd og arbeidsutvalg- Nye Lindesnes

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Medlemmer av den midlertidige fellesnemnda og arbeidsutvalget finner du her. Fellesnemnda består av 5 medlemmer fra hver kommune. Arbeidsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune.

Leder: Ordfører Alf Erik Andersen (Mandal)   |   Nestleder: Ordfører Helge Sandåker (Marnardal)

Midlertidig fellesnemnd

Lindesnes MarnardalMandal
Janne Fardal Kristoffersen Helge Sandåker Alf Erik Andersen
Trond Hennestad Anju Choudhary Manneråk Jon Gunnar Ask
Tor Magne Risdal Vidar Tjelland Randi Fredriksen Ihme
Per Olav Skutle Janne Wigemyr Even Tronstad Sagebakken
Stanley Tørresen John Øyslebø Christoffer Westermoen

Arbeidsutvalg

Lindesnes MarnardalMandal
Janne Fardal Kristoffersen Helge Sandåker Alf Erik Andersen
Tor Magne Risdal Vidar Tjelland Even Tronstad Sagebakken
Vara: Per Olav Skutle Vara: Anju Choudhary Manneråk Vara: Randi Fredriksen Ihme

Politiske møter

02 mai 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
03 mai 2017 | 09:00 - | Planutvalget
04 mai 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
09 mai 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte
11 mai 2017 | 17:00 - | Bystyret
19 mai 2017 | 09:00 - 12:00 | Midlertidig fellesnemnd - Nye Lindesnes