Valg - logo


Velkommen til Mandal kommunes valgsider. Her finner du aktuell informasjon både for partier og velgere. Se stikkord i venstre meny.


 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her, kan du kontakte

  • Trine Merete Vasby | e-post: trine.merete.vasby(a)mandal.kommune.no | tlf. 38 27 30 51 
    eller 97 95 96 33
  • Randi Haga Ask | epost: randi.haga.ask(a)mandal.kommune.no | tlf. 38 27 30 54
  • Ida Holte | epost: ida.holte(a)mandal.kommune.no | tlf. 38 27 30 04

 

Politiske møter

01 jun 2017 | 10:00 - 12:30 | BU-møte
06 jun 2017 | 08:00 - 11:30 | Kontrollutvalget
06 jun 2017 | 13:00 - | Driftsstyret
07 jun 2017 | 09:00 - | Planutvalget
08 jun 2017 | 17:00 - | Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
15 jun 2017 | 17:00 - | Bystyret