Høring – kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

i kategorien Høringer Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Mandal bystyre vedtok 20.april 2017 å sende kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig på høring. Forskriften er utarbeidet i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2017.

Formålet med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen for langtidsopphold i Mandal kommune.

Forskriften er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Mandal kommune.

Det er Mandal bystyre som skal vedta endelig forskrift. Forskriften skal tre i kraft fra 1. juli 2017.

Høringsfrist for innspill er 18. mai 2017.

Høringsuttalelser sendes til

pdfHøring - kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Tags: langtidsplass sykehjem høring