Sykepleier / Vernepleier - Enhet for Hjemmebaserte tjenester - Utvidet søknadsfrist

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 


Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen. Søkere må ha sertifikat til bil. Søkere må kunne disponere bil i tjenesten ved sonene. Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

Enhet for Hjemmebaserte tjenester består av:

 • Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler
 • Dagsentertilbud • Kommunedekkende natt – tjeneste
 • Sone Sentrum • Sone Vestnes
 •  Sone Ulvegjelet • Sone Holum
 •  Heldøgns-bemannede omsorgsboliger

Enheten tilbyr årlige medarbeidersamtaler med nærmeste leder og medarbeiderundersøkelser annen hvert år. Enheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til beste for Mandal kommunes innbyggere. Etikk har vært, og skal fortsatt være et fokustema i enheten.


Vi har følgende ledige stillinger:

Sykepleier

 • St. ID 1329 100% vikariat med mulighet for fast, ledig fra dd.
 • Det er ønskelig med utdanning innen lindrende omsorg/kreftomsorg for denne stillingen.
 • Ledig fra dd.

Krav til stillingen:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier.
 • Stillingen lønnes etter godskrevet ansiennitet som sykepleier 7174.

Sykepleier/vernepleier

 • St. ID 1330 80% vikariat ledig 1 år fra 17.05 .
 • St. ID 1331 72% vikariat på natt, ledig 1 år fra dd.
 • St. ID 1343 50% fast, ledig fra 01.06.

Krav til stillingene:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier.
 • Stillingene lønnes etter godskrevet ansiennitet som sykepleier 7174 / vernepleier 6455.

Helsefagarbeider

 • St. ID 1332 50% vikariat på natt, ledig 1 år fra 6.4.17
 • St. ID 1344 60% fast kveld/natt, ledig fra 01.05.

Krav til stillingen:

 • Autorisasjon som omsorgsarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier.
 • Stillingen lønnes etter godskrevet ansiennitet som omsorgsarbeider st. kode 751706, helsefagarbeider st. kode 751710, hjelpepleier st. kode 7076.
 • Godkjent medisinkurs vektlegges.

Praksis/erfaring

 • Godkjent medisinkurs vektlegges for fagarbeiderstillinger.
 • For sykepleier vektlegges erfaring og/eller utdanning innen lindrende omsorg/kreftomsorg.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er av avgjørende betydning. Det som vektlegges er:

 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, selvstendig og kreativ.
 • Gode holdninger/verdier med respekt for ulike mennesker.
 • Relevant erfaring.
 • Må kunne ta ansvar og utøve ledelse i det daglige arbeidet.
 • God arbeidskapasitet.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 2% pensjonsinnskudd.
 • Den som tilsettes kan bli pålagt andre/nye oppgaver.
 • Det er 6 mnd. prøvetid i de faste stillingene.
 • Ved evt. intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige.
 • Ved tilsetting i stilling kreves det politiattest.

Kontaktperson

Opplysninger om stillingene får de ved henvendelse til enhetsleder Linda Vavik, 970 66 944.

Søknadsprosessen

 • Det må benyttes elektronisk søknadsskjema
 • Benytt aktuell stillings ID
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato, egenerklæring MRSA/tuberkulose
 • Ved intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste
 • Intervjuer er planlagt i uke 18 og 19.

Ny Søknadsfrist:21.05.17


Om Mandal kommune

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.