Prosjektleder Heltid - Personalavdelingen - St.id. 1264

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


Er du vår ildsjel?
Personalavdelingen lyser ut etter prosjektleder som skal jobbe med å utvikle heltidskultur i Mandal kommune. Nærværsarbeid og fokus på reduksjon av sykefravær vil også inngå som en viktig del av stillingen.

Vi har følgende ledige stillinger
St.id 1264, Prosjektlederstilling Heltid, inntil 2 år, 100 %

BAKGRUNN

Bystyret har vedtatt å opprette et heltidsprosjekt i Mandal kommune. Prosjektet organiseres med en partssammensatt styringsgruppe bestående av tillitsvalgte, politikere, ledere og prosjektleder. Styringsgruppa utarbeider et mandat med konkrete og målbare mål. Prosjektlederen vil også være Mandals kontaktperson inn i prosjektet Likestilt arbeidsliv. Arbeidet med en heltidskultur har et langvarig perspektiv og skal gå over minst 5 år. I første omgang er prosjektlederstillingen tenkt i 100 % over 2 år.

ARBEIDSOPPGAVER/ANSVARSOMRÅDER

 • Lede og utvikle heltidsprosjekt
 • Delta i nettverksarbeid
 • Ansvar for å utarbeide lokale retningslinjer for å fremme heltidskultur
 • Utarbeide rapporter til styringsgrupper, administrativ og politisk ledelse
 • Motivasjonsarbeid og opplæring
 • Gjennomføring av seminarer og kurs
 • Kontaktperson for prosjekt Likestilt arbeidsliv
 • Sykefravær og nærværsarbeid for å hindre utstøting og unngå økt deltid
 • Skaffe prosjektmidler, herunder søknad og oppfølging
 • Økonomioppfølging
 • Andre oppgaver ved behov innen personalområdet

MINIMUMSKRAV TIL KOMPETANSE/KVALIFIKASJONER TIL STILLINGEN

 • Ønskelig med høgskoleutdanning, men ikke et absolutt krav
 • Erfaring innenfor arbeid i kommunal/statlig sektor er et krav
 • Variert kommunal erfaring er en fordel
 • Kunnskap om og god forståelse for arbeidslivets spilleregler, herunder Hovedavtale, hovedtariffavtale, arbeidsmiljølov m.m.

Det er ønskelig med ledererfaring og erfaring innenfor turnusarbeid.
Prosjektleder- eller prosjektarbeidserfaring er en fordel.

PERSONLIGE EGENSKAPER VI VIL VEKTLEGGE STERKT

 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • Offensiv i forhold til media
 • Strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Uredd
 • Gode evner til å lede andre i utviklingsarbeid
 • Stor arbeidskapasitet

VI TILBYR

 • Utfordrende oppgaver i spennende prosjekter
 • Hyggelige kollegaer og mye humor
 • Fleksibel arbeidstid
 • Personlig og faglig utvikling

Stillingskode og kapitteltilhørighet i HTA vurderes i forhold til utdanningsnivå. Lønn etter avtale.

KONTAKTPERSON

Personalsjef Siren Vetnes Johannessen
Mobil: (+47) 905 76 972
Epost:

SØKNADSPROSESSEN

 • Det søkes elektronisk, benytt st.id. 1264
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste
 • Intervjuene vil bli gjennomført i uke 24 og 25

Stillingen er ledig fra 14.08.17

SØKNADSFRISTEN ER 14.05.17


OM MANDAL KOMMUNE

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.