Saksbehandler - ABT - St.id. 1345

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Det er nå ledig 100 % fast stilling som saksbehandler ved Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling, Helse- og omsorg. Den nyansatte vil ha ansvar for saksbehandling på kommunale helse- og omsorgstjenester og vil ha arbeidssted på Spiggeren.

Litt om avdelingen

Mandal kommune har en bestiller/utfører-organisering innen helse- og omsorg. Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling har ansvar for saksbehandling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg har avdelingen funksjon som koordinerende enhet for kommunens habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet samt vurdering av retten til individuell plan. Organisatorisk er avdelingen plassert i stab til kommunalsjef for helse- og omsorgsområdet. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. I saksbehandlingen legger vi vekt på at innbyggerne i Mandal kommune skal være aktive i egne liv. Vi fokuserer på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

Arbeidssted:

Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandle søknader på kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder i hovedsak søknader om hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, trygghets- og varslingsteknologi, institusjonsopphold.
 • Veilede og informere brukere, pårørende og andre om bakgrunn for – og konsekvenser av – beslutninger
 • Kommunikasjon og samarbeid med kommunale tjenesteytere, fastleger, spesialisthelsetjeneste, søkere og pårørende for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud til søker
 • Delta i tverrfaglig teamarbeid

Kompetansekrav:

 • Autorisert ergoterapeut. Annen 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse på høyskole-/universitetsnivå kan være aktuelt dersom vi ikke får kvalifiserte søkere med autorisasjon som ergoterapeut.
 • Minimum 3 års erfaring fra arbeid innen hjemmetjenesten, rehabilitering og/eller institusjon
 • Kartleggingskompetanse innen området
 • Gode datakunnskaper, beherske digitale kommunikasjonsformer
 • Erfaring fra og kjennskap til saksbehandling innen helse- og omsorgstjenesten er ønskelig
 • Erfaring fra undervisning og veiledning er ønskelig
 • Ved tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å lære raskt, ta initiativ, være løsningsorientert og arbeide selvstendig og målrettet
 • Ha gode samarbeidsevner med klar og tydelig kommunikasjon – både skriftlig og muntlig
 • Kunne klare å stå i vanskelige situasjoner, opptre uredd og tydelig
 • Kunne se muligheter og alternative løsninger, fremfor begrensninger
 • Like å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling
 • Være en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil kunne bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor grad av selvstendig arbeid
 • Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og mulighet til å være med å utvikle/påvirke et saksområde som har stor betydning for kommunens innbyggere
 • Mulighet for å delta på kompetansehevende kurs
 • Faglig dyktige og engasjerte kollegaer i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Ordning med fleksibel arbeidstid
 • Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk

Kontaktperson:

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Heidi H. Haven, telefon 489 94753.

Søknadsprosessen:

Søknad sendes på elektronisk skjema – se øverst til venstre på denne nettsiden. Benytt stillings-ID 1345. Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av nyere dato og egenerklæring MRSA/tuberkulose. Ved interne omrokeringer kan andre stillinger bli ledige. Vitnemål tas med på eventuelt intervju og returneres ikke. Det utarbeides offentlig søkerliste i tilsettingsprosessen.

Tiltredelse:

Snarest/etter avtale

Søknadsfrist:

5. juni 2017