Saksbehandler - fortrinnsvis for ergoterapeuter

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Ved Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling (ABT) er det ledig 100 % fast stilling som saksbehandler. Stillingen er fortrinnsvis ledig for ergoterapeuter.

Litt om arbeidsplassen 

Mandal kommune har en bestiller/utfører-organisering innen helse- og omsorg. Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling har ansvar for saksbehandling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg har avdelingen funksjon som koordinerende enhet for kommunens habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet samt vurdering av retten til individuell plan. Organisatorisk er avdelingen plassert i stab til kommunalsjef for helse- og omsorgsområdet. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. I saksbehandlingen legger vi vekt på at innbyggerne i Mandal kommune skal være aktive i egne liv. Vi fokuserer på at den enkelte skal få mulighet til å utnytte sine ressurser, og på den måten mestre egen hverdag.

Arbeidsoppgaver  

 • Saksbehandle søknader på kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder i hovedsak søknader om hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, trygghets- og varslingsteknologi, institusjonsopphold. 
 • Veilede og informere brukere, pårørende og andre om bakgrunn for – og konsekvenser av – beslutninger 
 • Kommunikasjon og samarbeid med kommunale tjenesteytere, fastleger, spesialisthelsetjeneste, søkere og pårørende for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud til søker 
 • Delta i tverrfaglig teamarbeid

Kompetansekrav

 • Autorisert ergoterapeut. Annen 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse på høyskole-/universitetsnivå kan være aktuelt dersom vi ikke får kvalifiserte søkere med autorisasjon som ergoterapeut. 
 • Minimum 3 års erfaring fra arbeid innen hjemmetjenesten, rehabilitering og/eller institusjon 
 • Kartleggingskompetanse innen området 
 • Gode datakunnskaper, beherske digitale kommunikasjonsformer 
 • Erfaring fra og kjennskap til saksbehandling innen helse- og omsorgstjenesten er ønskelig 
 • Erfaring fra undervisning og veiledning er ønskelig 
 • Ved tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å lære raskt, ta initiativ, være løsningsorientert og arbeide selvstendig og målrettet 
 • Ha gode samarbeidsevner med klar og tydelig kommunikasjon – både skriftlig og muntlig 
 • Kunne klare å stå i vanskelige situasjoner, opptre uredd og tydelig 
 • Kunne se muligheter og alternative løsninger, fremfor begrensninger 
 • Like å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling 
 • Være en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil kunne bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Stor grad av selvstendig arbeid 
 • Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og mulighet til å være med å utvikle/påvirke et saksområde som har stor betydning for kommunens innbyggere 
 • Mulighet for å delta på kompetansehevende kurs 
 • Faglig dyktige og engasjerte kollegaer i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Ordning med fleksibel arbeidstid 
 • Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Heidi H. Haven, telefon 489 94753.

Søknadsprosessen

 • Søknad sendes på elektronisk skjema.
 • Benytt stillings-ID 1364.
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av nyere dato og egenerklæring MRSA/tuberkulose.
 • Ved interne omrokeringer kan andre stillinger bli ledige.
 • Vitnemål tas med på eventuelt intervju og returneres ikke.
 • Det utarbeides offentlig søkerliste i tilsettingsprosessen.

Tiltredelse

Snarest/etter avtale

Søknadsfrist

27. august 2017