Ledig driftstilskudd - Fysioterapitjenesten

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Fysioterapitjenesten i Mandal kommune utøves i samarbeid mellom fastlønnede fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter. Kommunen har 2,0 årsverk fysioterapi tilknyttet barn 0-18 år, 2,5 årsverk fysioterapi tilknyttet voksne 18 + og 9,1 driftstilskudd fordelt på 13 fysioterapeuter, lokalisert på 5 ulike fysikalske institutter. Innløst praksis med 100 % driftstilskudd, søkes nå fordelt på eksisterende driftstilskudd i Mandal kommune. Tildeling fra og med 01.03.2017. Driftstilskuddene utlyses internt blant fysioterapeuter som allerede har driftsavtale på 80 % eller mindre i Mandal kommune. Velkommen som søker.

GENERELL INFORMASJON

 • Driftstilskuddet legges til søkers eksisterende praksis.
 • Praksisen skal drives i henhold til lov om kommunale helse og omsorgstjenester samt andre relevante lover og forskrifter, inkludert ny kvalitetsforskrift. Videre skal praksisen drives i henhold til kommunens føringer og retningslinjer og på de vilkår som fremgår av den enhver tid gjeldene ASA 4313.
 • Mandal kommune vil arbeide for at avtalefysioterapeuter med ufrivillig deltidshjemmel oppjusteres. Da kommunen arbeider for at alle avtalefysioterapeutene skal ha minst 50 % driftstilskudd, vil søkere som har mindre enn 50 % prioriteres.
 • Kommunen vil i sin vurdering ta hensyn til geografiske behov og størrelse på instituttene ved tildeling og fordeling av tilskuddene. En helhetlig fysioterapitjeneste til innbyggerne vil bli vektlagt.
 • Kommunen har kartlagt fysioterapitjenesten i Mandal kommune. Det er i administrasjonen og i samarbeidsutvalget vurdert hvilke fagområder man har behov for å styrke. På bakgrunn av dette vil søkere som har eller viser interesse, motivasjon og konkrete planer for å øke sin formelle kompetanse innenfor fagområdene nevrologi, ortopedi, reumatologi og psykomotorisk fysioterapi prioriteres

ARBEIDSOPPGAVER

Generell fysioterapi.

KVALIFIKASJONER

 • Autorisert fysioterapi
 • Politiattest kreves

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Interesse for og evne til å drive privat praksis. Herunder evne til selvstendig arbeid, evne til å ta initiativ og drive praksis med god kvalitet og service ovenfor samarbeidspartnere, kommunens innbyggere og lovgivning forøvrig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder interesse for og erfaring fra samarbeid med øvrige helsepersonell.
 • God rolleforståelse, herunder utøvelse av sin rolle som en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Være aktiv bidragsyter i kommunens vridning av helse og omsorgstjenestene med økt fokus på ansvar for egen helse, aktivisering og mestring, tverrfaglig samarbeid, forebygging og rehabilitering.
 • Personlig egnethet tillegges vekt.

KONTAKTPERSONER

Spørsmål og nærmere opplysninger kan rettes til avdelingsleder Tone Hinna Hovdenak, telefon 95 81 72 10 eller NFFs kontaktperson for avtaleterapeuter Per Olav Peersen, telefon 90 87 60 64.

SØKNAD

Søknaden sendes elektronisk. Benytt ST. ID. 1382.  

Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 03.12.17


OM KOMMUNEN

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Mandal har fine strender, flotte turområder og er en aktiv kulturby. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet. Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, religion og kulturell bakgrunn.