Helsefagarbeider - Inn på Tunet/hjemtjenesten

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

innpaatunet-logoMandal kommune ønsker å utvide dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demens. Derfor startes det opp et «Inn på Tunet» tilbud på Lindland gård. Vi søker helsefagarbeider i 100 % fast stilling. Stillingen vil være fordelt på 72 % dagtid på "Inn på tunet" og 28 % i hjemtjenesten. Søknadsfrist 25. februar 2018.

 

Hva er "Inn på Tunet"?

«Inn på Tunet» er dagaktivitetstilbud som gis på gårdsbruk. Det er viktig at gårdens ressurser tas i bruk og at brukerne opplever mestring. Tilbudet skal gis 3 dager i uken til 6 hjemmeboende personer med demens. Åpningstiden skal være fra kl. 08.00 – 16.30. «Inn på Tunet» skal ha 2 ansatte, hvorav den ene er ansatt i Mandal kommune.

Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen.

Helsefagarbeider søkes

Kombinert 100% stilling som Helsefagarbeider fordelt på:

 • 72% dagtid «Inn på Tunet» for personer med demens
 • 28% i hjemtjenesten med arbeid hver 3. helg

Hele stillingen (100%) lønnes i 35,5 times uke. 

Tiltredelse

Snarest

Søknadsfrist for stillingen er 25. februar 2018

Søknaden sendes elektronisk via lenke øverst på nettsiden. Hukk av for riktig stillingsid. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju.

StillingsID

St.id 1402


Krav til stillingen

 • Autorisasjon som helsefagarbeider (eller tilsvarende fagutdanning innen helse og omsorg). Stillingen lønnes etter godskrevet ansiennitet som helsefagarbeider 707604. 

Praksis/erfaring

 • Videreutdanning eller erfaring innen demensomsorg vektlegges. 

Personlige egenskaper 

Det legges stor vekt på personlig egnethet.
Vi søker deg som:

 • tar ansvar og jobber selvstendig
 • har gode samarbeidsevner, pågangsmot og ene til å takle utfordrende situasjoner
 • har godt humør og evne til å bygge gode relasjoner
 • er kreativ og tar initiativ til aktiviteter
 • liker friluftsliv, dyr og lett gårdsarbeid
 • har kunnskap om ernæring og matlaging. 

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • stor grad av selvstendig arbeid
 • et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og mulighet for å være med å utvikle kommunens rehabiliteringstjeneste
 • faglig dyktige og engasjerte kollegaer i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel – og avtaleverk
 • vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 2% pensjonstilskudd
 • årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder
 • frivillig fritidsforsikring.

Kontaktperson for stillingen

Konstituert avdelingsleder for Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler:  Anne Kjellesvik tlf. 907 71 399

Enhet for Hjemmebaserte tjenester består av:

 • Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler
 • Dagsentertilbud
 • Kommunedekkende natt – tjeneste
 • Sone Sentrum
 • Sone Vestnes
 • Sone Ulvegjelet
 • Sone Holum
 • Heldøgns bemannende omsorgsboliger

Enheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til beste for Mandal kommunes innbyggere. Etikk er et fokustema i enheten.

Om Mandal kommune

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.

For samtlige stillinger gjelder

Den som tilsettes kan bli pålagt andre/nye oppgaver. Det er 6 mnd. prøvetid i de faste stillingene. Ved evnt. intern rokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige. Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Ved tilsetting i stilling kreves det politiattest. Søkere må ha sertifikat til bil.