Sykepleier / Vernepleier - Helsefagarbeider - Enhet for Hjemmebaserte tjenester

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
 


Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen. Søkere må ha sertifikat til bil.

ENHET FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER BESTÅR AV:

 • Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler
 • Dagsentertilbud
 • Kommunedekkende natt – tjeneste
 • Sone Sentrum
 • Sone Vestnes
 • Sone Ulvegjelet
 • Sone Holum
 • Heldøgns-bemannede omsorgsboliger

Enheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til beste for Mandal kommunes innbyggere. Etikk har vært, og skal fortsatt være et fokustema i enheten.

SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 35,5 T/U.

 • St. ID 1406 - 50% sv. vikariat. Ledig fra 1.6.18 – 15.8.19
 • St. ID 1407 - 60% sv.vikariat . Ledig fra 1.6.18 – 15.8.19
 • St. ID 1408 - 75% fast X 2. Ledig fra d.d.
 • St. ID 1409 - 100% vikariat. Ledig fra d.d. – 31.5.19
 • St. ID 1410 - 64% vikariat. Ledig fra d.d. – 31.5.19
 • St. ID 1411 - 100% vikariat m/ mulighet for fast. Ledig fra d.d. – okt.
 • St. ID 1413 - 75% fast. Ledig fra d.d.
 • St. ID 1414 - 100% vikariat m/ mulighet for fast. Ledig fra d.d.

Krav til stillingene:
Autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Stillingen lønnes etter godskrevet ansiennitet som sykepleier 7174/ vernepleier 6455.

NATTSYKEPLEIER 35,5 T/U

 • St.ID 1415 - 51% fast sykepleier på natt. Ledig fra 1.5.18
 • St.ID 1416 - 14% vikariat - helgestilling,spl.på natt. Ledig 1 år fra dd

Krav til stillingen:
Autorisasjon som sykepleier. Stillingen lønnes etter godskrevet ansiennitet som nattsykepleier 717408. Stillingen som nattsykepleier lønnes med kr. 30 000 ekstra i lønn i 100% stilling (35,5 t/u). I helgestillingen oppfordres også studenter til å søke.

HELSEFAGARBEIDER 35,5 T/U.

 • St. ID 1418 - 20% faste helgestillinger X 7. Ledig fra d.d.
 • St. ID 1419 - 60% fast kveld/natt med hovedvekt på natt. Ledig fra d.d.
 • St. ID 1420 - 20% vikariat. Ledig fra d.d. – 01.09.18

Krav til stillingene:
Autorisasjon som omsorgsarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier. Stillingen lønnes etter godskrevet ansiennitet som omsorgsarbeider st. kode 751706, helsefagarbeider st. kode 751710, hjelpepleier st. kode 7076. Godkjent medisinkurs vektlegges.


FELLES FOR ALLE STILLINGENE

Praksis/erfaring

 • Godkjent medisinkurs vektlegges for fagarbeiderstillinger.
 • For sykepleier vektlegges erfaring og/eller utdanning innen lindrende omsorg/kreftomsorg.
 • Erfaring vektlegges for nattevaktstillinger.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet er av avgjørende betydning. Det som vektlegges er:
 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, selvstendig og kreativ.
 • Gode holdninger/verdier med respekt for ulike mennesker.
 • Relevant erfaring.
 • Må kunne ta ansvar og utøve ledelse i det daglige arbeidet.
 • God arbeidskapasitet.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • Vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 2% pensjonsinnskudd.
 • Årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder.
 • Medarbeiderundersøkelse (10 faktor) annen hvert år.
 • Frivillig fritidsforsikring.
 • 6 mnd. prøvetid i de faste stillinger.
 • Ved evt. Intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige.

Kontaktperson

 • Sykepleie/vernepleiestillinger: Sissel Lunde tlf. 38 27 20 10/ 477 57 981
 • Helsefagarbeiderstillinger: Tom Skogseth tlf. 975 32 517
 • Nattsykepleier stillingen: Hanne Kråkeland tlf. 477 57 974

Søknadsprosessen

 • Det søkes via www.mandal.kommune.no
 • Benytt aktuell stillings ID
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato, egenerklæring MRSA/tuberkulose
 • Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
 • Ved intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

SØKNADSFRIST 11.03.18


Om Mandal kommune
Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.