Foredrag om solenergi

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

solcellepanelOnsdag 19. april, kl. 18.00–21.00, vil det på Mandal videregående skole vises hvordan solenergi-paneler kan monteres på helt vanlige tak med betong-stein. Her vil dere kunne se og høre hvordan man installerer et kraftverk for strøm til eget bruk. Når kraftverket produserer mer strøm enn man kan bruke, selges overskuddet til strømnettet til avtalt pris, for tiden minst kr. 1,- pr kwh.

Program for dagen

pdfProgram - foredrag om solenergi


 

Solen gir oss all den energien vi trenger, enten direkte med strålevarme eller indirekte med vannkraft, biobrensel, vindkraft, bølgekraft og lignende. I Norge har vi utnyttet vannkraftpotensialet godt, hvilket har resultert i et relativt beskjedent klimagassutslipp. Samtidig har vi allikevel blitt storforbrukere av fossile brensler – både kull, olje og gass – og støttet oss på bruk av biobrensel. Sistnevnte brukes ofte i ovner som gir dårlig utnyttelse av brennverdiene, og produserer dermed mer CO2 enn det som er tilfellet i mer effektive brennkamre.


Med Paris-avtalen har vi i Norge forpliktet oss til betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser. Dette medfører tiltak som reduserer bruken av fossile brensler i for eksempel biler, båter og sykler. Det er beregnet at vi, for å kunne lade hele el-bilparken i 2025, må øke elkraftproduksjonen med 6–7 TWh. Strøm til lading av båter, lastebiler, busser og lignende kommer i denne beregningen i tillegg.


Det norske nettet for levering av strøm er tilknyttet tilsvarende nett i store deler av Europa, og strømmen flyter begge veier. Dette medfører at vi i Norge også bruker strøm produsert ved europeiske kraftverk som bruker olje-, gass-, atom- og kullkraft. Etter hvert vil vi også dele prisen, som vil nærme seg de vesentlig høyere prisene i Europa forøvrig.


VI ønsker ikke å oppfordre til produksjon av egen strøm utelukkende for å fylle dette økende behovet for strøm til el-parken. Egen strømprodusjon gir også direkte økonomisk gevinst for eieren, da prisen på solceller og tilhørende utstyr synker mens prisen på strøm levert over nettet øker. Per i dag vil hver installasjon motta et økonomisk tilskudd fra enova på kr. 10 000,- pluss kr. 1 250,- pr. KWp installert. En rekke anlegg som har blitt satt i drift på Sørlandet i løpet av de to siste årene opererer med en nedbetalingstid på ti til tolv år. Med dagens priser på utstyr, støtten fra Enova og forventet strømpris, vil nedbetalingstiden reduseres til fem–seks år for anlegg med 3–10 KWp.


Vi håper dette vekker interesse for å bygge solenergi-anlegg også på kommunale bygg, forretningsbygg og industrianlegg. Vi har flere eksempler på store sol-anlegg på tak på Sørlandet.

Så da ønsker vi alle velkommen til Mandal videregående skole den 19. april kl 1800

Hilsen arbeidsgruppa for klima, miljø og energi


Solpanel 2  Solpanel 3 Solpanel

PROGRAM

18.00 - Kort presentasjon av foredragsholderne. Snekker-gjengen fra skolen starter monteringen av solenergianlegget på det lille taket utenfor kantinen.

18.15 - Kjellan Spinnangr fra TradeWind gjennomgår forutsetninger for solenergi-produksjon og alternativer til installasjon av paneler for produksjon av strøm og varmtvann. Det blir åpnet for en spørre-runde.

19.15 - Kaffe og te-pause med anledning å studere taket med paneler utenfor.

19.45 - Glenn Anderson fra teknisk avdeling i Mandal kommune redegjør for gjeldende lover og regler vedrørende installasjon av solenergianlegg. Åpent for spørsmål.

20.00 - Representant for Solenergiforeningen i Norge snakker.


Vedlegg

pdfKommunen har fått egen gratis energiportal

pdfØnsker du en gratis objektiv energi analyse av din bolig på nett

pdfEnergiportaler

pdfEnergi portalen - eiere

pdfEnergi portalen kommunene