Skriftstørrelse

Detaljregulering for Skogsøysundet

Planutvalget vedtok i møte den 22. august 2018 å legge forslag til detaljregulering for Skogsøysundet ut til offentlig ettersyn. Frist for innsending av merknader er 1. februar 2019.

Reguleringsplanen erstatter mindre deler av reguleringsplan for Skogsøy, vedtatt 6. april 2011 og reguleringsplan for Sandvika, vedtatt 12. november 1997.

Årsak

Hensikten med planforslaget er å endre plassering for tomt nr.29 i gjeldende reguleringsplan for Skogsøy, utvide byggeområde/utnyttelse for fritidsboligen, utvide brygge/båthus, regulere inn areal for renseanlegg og garasjeanlegg samt atkomstvei.

Planforslaget med bestemmelser og vedlegg

pdfForslag til planbeskrivelse7.56 MB

pdfReguleringsbestemmelser382.67 KB

pdfPlankart542.12 KB

pdfVedlegg 11.1-88.20 MB

pdfVedlegg 11.9137.89 KB  

SE OMRÅDET PLASSERT I KART HER

Dersom du ikke har tilgang til internett, og ønsker utskrift av plankart og bestemmelser, kontakt Tjenestetorvet på tlf: 38 27 30 00. Planforslaget med tilleggsopplysninger ligger også tilgjengelig på Tjenestorvet, Rådhuset.

Kommentarer/merknader

Eventuelle kommentarer til planforslaget eller bestemmelsene sendes:
Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal eller via e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler Eva Land Ulstein

Frist

1. februar 2019


En reguleringsplan er et juridisk dokument som består av plankart og bestemmelser. En vedtatt reguleringsplan viser hvordan et område kan benyttes i framtiden; for eksempel hva slags bebyggelse det er tillatt å oppføre.

For at flest mulig skal få anledning til å komme med sin mening om reguleringsplaner som blir laget er det i plan- og bygningsloven stilt krav om at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. Dette betyr at alle som ønsker har anledning til å se på planforslaget, og sende inn merknader til dette. Merknadene som kommer inn ved offentlig ettersyn skal tas med og vurderes i saksframstillingen til neste politiske behandling av saken. I en del saker blir planen sendt til offentlig ettersyn flere ganger før den blir vedtatt.

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss