Krigsseilermonumentet

8. mai 2019 var det avdukingen av krigsseilermonumentet. 
Alle ble invitert til å være med på den store dagen, for å hedre minnet etter krigsseilerne og alle dem som har gjort en innsats for fred.

Kort om Krigsseilermonumentet

Krigsseilermonumentet skal hedre våre krigsseilere fra handelsflåten som falt i tjeneste for Norge under Annen Verdenskrig. Monumentet preges med 183 navn på krigsseilere fra Vest-Agder, som betalte den høyeste prisen for at Norge vant tilbake sin frihet under Annen Verdenskrig. Monumentet er fullfinansiert gjennom et omfattende innsamlingsarbeid til millionverdi. Her har samtlige kommuner med registrerte krigsseilere i vestfylket støttet prosjektet økonomisk, i tillegg til fylkeskommune, Forsvarsdepartementet, privatpersoner og næringsliv.