Skriftstørrelse

Kommunal støtte til lag og foreninger

Mandal kommune har i budsjettet for 2019 bevilget kr. 500 000, øremerket «kommunal støtte til lag og foreninger».  

Støtten tildeles utfra et overordnet perspektiv og i samsvar med visjon og mål i Kommuneplanen for 2015-2027 «Mandal... soleklart». 
Planens visjon er å skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse i befolkningen. Målet er at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge og voksne trives og er et godt sted å bo.

Søk om støtte eller send inn rapport her

Formål

Det er Mandal kommunes ønske at lag og foreninger er med på å nå de overordnede målene i kommuneplanen. 
Støtten skal stimulere tiltak og fremme aktivitet, som har fokus på trivsel, folkehelse, mangfold, integrering og tidlig innsats.

Frister

Fristen for søknader fra lag og foreninger er 1. februar. Det tilstrebes at søkere skal ha fått svar om tildeling / avslag innen 1. mars.

Økonomi

Bystyret i Mandal fattet følgende budsjettvedtak for 2018 / Økonomiplan 2018 -2021: «Det settes av kr. 200.000 i 2018 og kr. 500.000 de tre påfølgende år, i støtte til lag og foreninger.»

Hvem kan søke?

Alle lag og foreninger hjemmehørende i Mandal kommune er søknadsberettigede.
Tiltak som rettes mot sårbare grupper bør prioriteres. 
Søknader fra foreninger som driver på forretningsmessig basis vil ikke bli vurdert.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om økonomisk støtte til tiltak og aktiviteter i tråd med formålet. 
Det gis i utgangspunktet ikke støtte til løpende drift.
Tiltaket eller aktiviteten skal være offentliggjort og åpent for alle.

Vedtak / Tildeling

Kulturadministrasjonen behandler søknadene etter gjeldende retningslinjer og presenterer disse for en politisk valgte arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har delegert mandat fra bystyret til å fatte vedtak innen vedtatte retningslinjer og økonomiske rammer.

Fellesbestemmelser

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av foreningens arbeid og tiltak i kommunen. Videre skal foreningens størrelse og historikk kort beskrives.
Søknaden skal gi en begrunnelse for søknadssum og inneholde beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt.
Søknader leveres på eget skjema, se www.mandal.kommune.no

For 2019 settes maks. tildelingsbeløp til kr 25.000,- som er opp fra kr. 20.000 for 2018. Bestemmelsen om at minimum 50 % av midlene skal gå til aktiviteter rettet mot barn og unge opprettholdes.

Søknader som ikke er levert innen søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Mottakere av støtte skal innen tildelingsårets utgang levere rapport og regnskap over bruk av midlene.

Endringer/godkjenning

Retningslinjene er godkjent i bystyret, 19 april 2018.

Reglene vil endres i forbindelse med økt bevilgning for 2019. Endringer og revisjon av reglene skal til godkjenning i bystyret.

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler