Skriftstørrelse

Årets mandalitt

Prisen Årets Mandalitt har som formål å påskjønne initiativ, tiltak og personlig engasjement som på en særskilt positiv måte bidrar til å styrke fellesskapet og øke livskvaliteten for innbyggerne de siste 12 mnd.

Årets Mandalitt 2018

Sjåførene som gratis og frivillig kjører ut middag to ganger i uka fra Tidemandgården/Senter for eldre

Send inn ditt forslag til Årets Mandalitt her innen 1. oktober

Kriterier

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Mandal, og som på en særlig positiv

Utvelgelsesform

 • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å komme med forslag på kandidater. Skriftlig begrunnet forslag sendes kommunen innen 1. oktober.
 • Rådmannen har ansvar for utlysing, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen.
 • Dokumentene i forbindelse med forslagene og behandlingen av disse, underlegges utsatt innsyn etter offentleglova § 5, 3.ledd , til etter at tildelingen er offentliggjort.
  Etter dette tidspunkt er dokumentene offentlige på vanlig måte, i den utstrekning det ikke må gjøres unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13, jfr. offentleglova § 13. 
 • Innkomne forslag, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av driftsstyret.
 • Juryen/driftsstyret tildeler prisen. Juryen/driftsstyret skal behandle saken i lukket møte i den utstrekning det er nødvendig av personhensyn, jfr.koml § 31 nr 4.
  Juryen/driftsstyret kan ellers vedta å behandle saken i lukket møte dersom andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det, jfr koml. § 31 nr 3. Slikt vedtak må i tilfellet gjøres for hvert møte.
 • Årets Mandalitt kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede kandidater.
 • Det skal tilstrebes at Årets mandalitt deles ut til like mange kvinner som menn.

Årets Mandalitt

Årets Mandalitt er en miniatyrkopi av Sigurd Nomes skulptur Mandalitten (1965) støpt i bronse.

Utdeling 

Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og kulturstipendet.

Retningslinjer

Mandal bystyre kan vedta endringer av disse retningslinjer.
Retningslinjene ble vedtatt av Mandal bystyre 14. mai 2009

Spørsmål? Kontakt

Kulturadministrasjonen

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler