Skriftstørrelse

Mandal kommunes kulturpris

Mandal kommunes kulturpris har som formål å berømme en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Send inn ditt forslag til Mandal kommunes kulturpris innen 1. oktober

Kriterier

 • Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Mandal, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.
 • Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i Mandal.
 • Personer som gjennom tilsetting i Mandal kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles prisen.

Utvelgelsesform

 • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å komme med forslag på kandidater. Skriftlig begrunnet forslag sendes kommunen innen 1. oktober.
 • Rådmannen har ansvar for utlysing, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen.
 • Dokumentene i forbindelse med forslagene og behandlingen av disse, underlegges utsatt innsyn etter offentleglova § 5, 3.ledd , til etter at tildelingen er offentliggjort.
  Etter dette tidspunkt er dokumentene offentlige på vanlig måte, i den utstrekning det ikke må gjøres unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13, jfr. offentleglova § 13.
 • Innkomne forslag, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av driftsstyret.
 • Juryen/driftsstyret tildeler prisen. Juryen/driftsstyret skal behandle saken i lukket møte i den utstrekning det er nødvendig av personhensyn, jfr.koml § 31 nr 4. 
  Juryen/driftsstyret kan ellers vedta å behandle saken i lukket møte dersom andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det, jfr koml. § 31 nr 3. Slikt vedtak må i tilfellet gjøres for hvert møte.
 • Kulturprisen kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede kandidater.
 • Det skal tilstrebes at kulturprisen deles ut til like mange kvinner som menn.

Kulturprisen

Prisen skal være et kunstverk, fortrinnsvis av en kunstner med sterk tilknytning til Mandal.

Utdeling

Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturstipendet og Årets Mandalitt.

Retningslinjer

Mandal bystyre kan vedta endringer av disse retningslinjer
Retningslinjene ble vedtatt av Mandal bystyre 14.05.2009

Spørsmål? Kontakt

Kulturadministrasjonen

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler