Søknad om spillemidler for 2020 - nye Lindesnes kommune

Det er åpnet for å søke spillemidler for 2020 i nye Lindesnes kommune. Det kan søkes om spillemidler til flere typer idretts- og aktivitetsanlegg. Fristen for elektronisk innlevering er 15. oktober.

For nye spillemiddelsøknader, ta kontakt med kulturenheten v/Marit Leschbrandt mob. 90 88 18 98, innen 1.oktober.

KLIKK HER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER