Skriftstørrelse

Hopp til her

Oppstartsmelding - detaljregulering for tilførselsvei Greipsland - Ime

Planområde vist i kartDet vises til varselet om planoppstart for reguleringsarbeid til ny E39 Mandal øst-Mandal by, datert 25.06.2018. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om utvidelse av plangrensen. Planutvidelsen vises med skravur på kartutsnittet. Varslet tilleggsareal er 86,5 daa. Planutvidelse innebærer bruk av eksisterende private veier og anleggsveier fra dagens fv. 455, inkl. siktsoner.

SE OMRÅDE I KARTLØSNINGEN

Bakgrunn og formål med utvidelsen

Det er behov for utvidelse av planområdet i forbindelse med detaljreguleringen for tilførselsveien fra Greipsland til Ime. Hovedgrunnen til dette er behov for tilgang til veianlegget i byggefasen via midlertidige anleggsveier som nå går utenfor plangrensen.

Krav om konsekvensutredning

I forbindelse med oppstart av planarbeid for E39 Mandal øst – Mandal by datert 25.06.2018 ble det vist til kommunedelplan, med konsekvensutredning, vedtatt 18.06.2015. Vurdering av utredningsplikt er foreslått etter pbl § 4.2 og forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 10, planutvidelsen utløser ikke konsekvensutredning

Merknader

Synspunkter og merknader sendes innen 2. august 2019. Husk å oppgi bostedsadresse eller gårds- og bruksnummer, samt hva saken gjelder.

Medvirkningsportalen

Klikk og send inn via medvirkningsportalen til Nye Veier

Epost

Klikk og send inn via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brevpost

Send til Hæhre Entreprenør, Bergerveien 12, 1396 Billingstad.
Mrk: tilførselsvei - Mandal by.

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler