Skriftstørrelse

Hopp til her

Oppstartsmelding - detaljregulering for Heiveien 3, Frøysland

heiveien - planavgrensningDet varsles om oppstart av detaljregulering for eiendommene 53/10 og 53/14 på Frøysland. Planen vil få navn Heiveien 3, med plan ID 201911. Det varsles samtidig om igangsetting av utbyggingsavtale med kommunen. 

Frist for innsending av innspill er 22. november 2019.

SE OMRÅDE I KARTLØSNINGEN

Bakgrunn og formål med utvidelsen

På vegne av forslagstiller Heiveien 3 AS, starter Drag AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for eiendommene 53/10 og 53/14 (jf. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, 2. ledd). Planen vil få navn Heiveien 3, med plan ID 201911.

Forslag til planavgrensning er på ca. 3,5 daa og er vist på kartet. Under planarbeidet kan områdets avgrensning bli noe justert.

Formålet med reguleringen er å utarbeide en detaljplan for markert område og legge til rette utvikling og fortetting av bebygde og ubebygde arealer innenfor planområdet. Prosjektets ide er å fortette planområdet med 2 -3 nye boenheter. Planarbeidet vil også ser på mulighet for bedre tilgang til grønarealer i nord, samt mulig justering av dette.

Planen krever ikke konsekvensutredning.

Gjeldende reguleringsplan

Området er i dag del av kommuneplanens arealdel , vedtatt 10.09.2015, planID 201511.

Gjeldende reguleringsplan for området er Plan 34 Frøysland vedtatt 07.05.1972. Området er regulert til byggeområde Eneboliger.

Merknader sendes innen 22. november 2019

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Drag AS ved Stein Åge Fuglestveit .

Spørsmål?

Klikk og ring Stein Åge Fuglestveit

Epost

Klikk og send merknad til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brevpost

Send merknad til Drag As v/Stein Åge Fuglestveit, Loneveien 1, 4529 Byremo

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler