Velkommen som søker på ledig stilling i Mandal kommune.
Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide.
Vårt motto er RESPEKT - TILLIT - SERVICE OG ÅPENHET


Økonomirådgiver/Controller

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Vi har ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver for området Helse og omsorg. Stillingen er organisatorisk lagt til Stab Helse og omsorg, men kontorsted er for tiden kommunens økonomiavdeling.

Lærer - Vassmyra skole

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Ved Vassmyra ungdomsskole er det ledig en 100 % fast stilling som faglærer i matematikk og naturfag. Det er i tillegg ledig et svangerskapsvikariat i fagene norsk og musikk i 100 % stilling fra 01.01.17 til 31.07.18

Vernepleier / Sykepleier - Avd. Solhøgda

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Avdeling Solhøgda består av to boligkomplekser og en avlastningsbolig. Vi har et bygg med fire omsorgsboliger og et bygg med ni omsorgsboliger. Vi gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Stillingen er fast, 100 % og knyttet opp mot arbeid i omsorgsboligene og hjemmeboende.

Ledig driftstilskudd - Fysioterapitjenesten

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Fysioterapitjenesten i Mandal kommune utøves i samarbeid mellom fastlønnede fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter. Kommunen har 2,0 årsverk fysioterapi tilknyttet barn 0-18 år, 2,5 årsverk fysioterapi tilknyttet voksne 18 + og 9,1 driftstilskudd fordelt på 13 fysioterapeuter, lokalisert på 5 ulike fysikalske institutter. Innløst praksis med 100 % driftstilskudd, søkes nå fordelt på eksisterende driftstilskudd i Mandal kommune. Tildeling fra og med 01.03.2017. Driftstilskuddene utlyses internt blant fysioterapeuter som allerede har driftsavtale på 80 % eller mindre i Mandal kommune. Velkommen som søker.

Vikarlister for Mandal kommune

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv


Det er mulig å sette seg opp på vikarliste i Mandal kommune. Vikariatene gjelder for renhold, og skole og helse og omsorg.  For å være vikar innen helse og omsorg er det krav om helsefaglig utdannelse, eller at man er i utdanningsforløp til helsefaglig utdannelse. Ellers er det ikke krav til utdanning.Velkommen som søker !!

KLIKK HER FOR SØKNADSKJEMA