Velkommen som søker på ledig stilling i Mandal kommune.
Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide.
Vårt motto er RESPEKT - TILLIT - SERVICE OG ÅPENHET


Sykepleier / vernepleier - Enhet for hjemmebaserte tjenester

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen.

Ergoterapeut - Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen. Mandal kommune tilbyr i dag 3 rehabiliteringstjenester: Hverdagsrehabilitering og rehabilitering i hjemmet og i institusjon. Tjenestene tildeles etter vedtak fra Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling (ABT).

Rådmann / Prosjektleder - nye Lindesnes kommune

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunereform man lin mar min
Er du vår nye leder?

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som har dokumenterte evner til å lede omstillingsprosesser i store organisasjoner. Den nye rådmannen/prosjektlederen fungerer som prosjektleder fram til kommunesammenslåingen 1.1.2020 hvor stillingen endres til rådmann.

Sosialkurator - Barnevern Sør

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral etablerte i 2008 en felles barnevernstjeneste under navnet Barnevern Sør. Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Mandal kommune som vertskommune. Barnevern Sør har nå ledig 2 vikariater i 100 % som sosialkurator. Vikariatene har i første omgang varighet 6 mnd fra 1.10.2017, med mulighet for forlengelse.

Vikarlister for Mandal kommune

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv


Det er mulig å sette seg opp på vikarliste i Mandal kommune. Vikariatene gjelder for renhold, og skole og helse og omsorg.  For å være vikar innen helse og omsorg er det krav om helsefaglig utdannelse, eller at man er i utdanningsforløp til helsefaglig utdannelse. Ellers er det ikke krav til utdanning.Velkommen som søker !!

KLIKK HER FOR SØKNADSKJEMA