Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hangargaten 41-53, Nye Vestnes

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for Hangargaten 41-53 på Nye Vestnes i Mandal kommune.

PLANOMRÅDE

Forslag til planavgrensing omfatter Hangargaten 41-53 på Nye Vestnes, og fremgår av kartutsnittet under.

 pdfKartutsnitt

FORMÅL

I kommuneplanen er planområdet avsatt til eksisterende bebygde områder. Området er regulering gjennom detaljregulering for Nye Vestnes, vedtatt 24.05.2012, med endring vedtatt 20.03.2014.

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse i inntil 3 etasjer i felt BK2 i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan avsetter området til småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer. Samlet regulert utnyttelse vil være lik dagens plan.

Kommunen har signalisert at planendringen kan vurderes foretatt som en mindre endring av planen jfr. PBL § 12-14.

UTBYGGINGSAVTALE

Det foreligger godkjent utbyggingsavtale for området.

MERKNADER

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

SPISS Arkitektur & Plan AS, Postboks 151, 4662 Kristiansand innen 15. september 2017.

Spørsmål kan rettes til samme firma ved Svein Erik Bjorvand, tlf.: 997 29 080.

  

Frist 15.09.2017

 

 

 

 

Tags: regulering nye vestnes oppstart