Melding om utvidet planområde for detaljregulering for Furulunden

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Utvidet areal - Furulunden plankart

Kommunen viser til kunngjøring av oppstart av planarbeid for Furulunden, datert 18/19 desember. Det er oppdaget behov for å utvide planområdet for ny detaljreguleringsplan for Furulunden. Kommunen varsler derfor med dette at planområdet blir utvidet med det arealet som er vist i kartutsnittet. 

Utvidelsen avgrenses av Fritjof Nansens vei, Bankeveien og Furulunden. Med utvidelsen av planområdet kan det bli rettet opp feil i dagens opptegning av plankart i området og gammel reguleringsplan fra 1949 kan bli erstattet.

Kontakt

Mandal kommune er ansvarlig for utarbeidelsen av planforslaget. Saksbehandler er Anne Kristine Lysestøl

Merknader til melding om utvidet planområde sendes til Mandal kommune, Postboks 905, 4509 Mandal eller til

Frist for innsending av merknader

2. mars 2018

Les også: oppstart av planarbeid for Furulunden - frist for innsending 16. feburar 2018