Varsel om oppstart - Endring av detaljregulering for Skinsnes - Rekkefølgebestemmelsene

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


Jf. Plan- og bygningslovens § 12-14 varsles det om endring av detaljregulering for Skinsnes, vedtatt 07.03.13.

Formålet med endringen er å endre reguleringsbestemmelsene, slik at rekkefølgekravene ikke gjelder alle tiltak, men kun gjelder byggesøknader med ansvarsrett jf. Plan- og bygningsloven § 20-3 og for B1-B7 kun gjelder ved etablering av nye boenheter. Forslag til reguleringsbestemmelser kan sees på kommunens nettside.

pdfBestemmelser Skinsnes 07.03.18.pdf

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til:

• Mandal kommune, p.b.905, 4509 Mandal
Frist : 13.04.18

Saksbehandler er Joann Rexen Busk
Arealplanlegger, Teknisk Forvaltning
Telefon: 3827+47 918 00 408
Epost: