Detaljregulering for Livegen 49-51

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


Jf. Plan- og bygningsloven § 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for Livegen 49-51. Formålet med reguleringsarbeidet er å se på ny veiløsning og atkomst til Frøysland skoles eksisterende parkeringsareal (delområde o_SKF i detaljregulering for Frøysland skole, vedtatt 25.01.18), som ligger på vestsiden av veien når det kjøres inn Livegen 49-51.Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan‐ og bygningsloven § 12‐3 tredje ledd jf.§ 4‐2 og forskrift om konsekvensutredninger.

KartEventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til:

• Mandal kommune, p.b.905, 4509 Mandal
Frist : 13.04.18

Saksbehandler er Joann Rexen Busk
Arealplanlegger, Teknisk Forvaltning
Telefon: 3827+47 918 00 408
Epost: