Detaljregulering for Orelunden Helsehus

i kategorien Planer - meldt til oppstart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 


Jf. Plan- og bygningsloven § 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for Orelunden Helsehus. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nytt helsehus innenfor delområde «off» i gjeldende plan for Skinsnes, vedtatt 07.03.13. I forbindelse med planarbeidet vil utnyttelsesgrad, bygningshøyde bli vurdert økt. Hensyn til omkringliggende bebyggelse, miljø og infrastruktur vil også være.

Kart copy


Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendes til:


• Mandal kommune, p.b.905, 4509 Mandal
Frist : 13.04.18

Saksbehandler er Joann Rexen Busk
Arealplanlegger, Teknisk Forvaltning
Telefon: 3827+47 918 00 408
Epost: