I henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven skal alle område- og detaljreguleringsplaner legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal annonseres i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. Planene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I denne tiden vil det være mulig å komme med innspill til planforslaget. Disse innspillene vil følge saken til neste politiske behandling.

Forslag til plankart og reguleringsbestemmelser vil ligge i papirutgave på Tjenestetorvet, Mandal Rådhus, i tillegg til at de ligger under gjeldende plan i pdf-format.

Alle planer som ligger ute til offentlig ettersyn og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Tags: regulering

Offentlig ettersyn - detaljregulering for Agder fengsel, avd. Mandal

i kategorien Planer - offentlig ettersyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

Planutvalget vedtok i møte 08. mars 2017 å legge forslag til detaljregulering for Agder fengsel, avdeling Mandal ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger blant annet opp til å regulere områder til institusjon/fengsel og forretning/institusjon.

pdfPlanbeskrivelse

pdfReguleringsbestemmelser

pdfPlankart

Planforslaget med tilleggsopplysninger er også tilgjengelig på Tjenestetorvet, Rådhuset.

Kontakt

 Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler Øystein Nicolai Haga, tlf.: 382 73 413

Merknader

Merknader/kommentarer til planforslaget sendes via e-post til; eller til Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal innen 01. mai 2017.

 

Frist 1. mai 2017

Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale for Jåbekk industriområde N3

i kategorien Planer - offentlig ettersyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges utbyggingsavtale for Jåbekk Industriområde N3 ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen er datert 09. mars 2017.

pdfUtbyggingsavtale

pdfVedlegg 1 - områderegulering

pdfVedlegg 2 - foreløpig overtakelseskart

 Utbyggingsavtalen med vedlegg er også tilgjengelig på Tjenestetorvet, Rådhuset.

 Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes på e-post til ; eller til Mandal kommune v/Bydrift, Serviceboks 905, 4509 Mandal, innen 19. mai 2017.

 

Frist 19. mai 2017