Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Mandal Hotel

i kategorien Planer - offentlig ettersyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

 

Planutvalget vedtok i møte 13.09.2017 å legge forslag til detaljregulering for Mandal hotel ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er nå endret i tråd med planutvalgets vedtak, og dokumentene kan leses her;

 

 pdfDetaljregulering Mandal Hotel - plankart

 pdfDetaljregulering Mandal Hotel - planbeskrivelse

pdfDetaljregulering Mandal Hotel - reguleringsbestemmelser

 pdfDetaljregulering Mandal Hotel - illustrasjonsprosjekt

pdfDetaljregulering Mandal Hotel - ROS-analyse

pdfDetaljregulering Mandal Hotel - sol-skygge

 

Detaljreguleringen omfatter i hovedsak delområde for hotell og felles gårdsplass i gjeldende reguleringsplan. I tillegg inngår den delen av allmennyttig formål som ikke inngikk ved byggingen av Buen kulturhus. Formålet med reguleringen er å innregulere mulighet for hotell med tilhørende restaurantdel som skal kobles til kulturhuset. Utbyggingen skal kunne skje i to byggetrinn. Resterende byggeområder reguleres til sentrumsformål. Det inngår også arealer for infrastruktur i form av gatetun. Parkering for første byggetrinn løses i første omgang på terreng. Når byggetrinn 2 skal igangsettes må all parkering, for begge byggetrinn, løses under bakken.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes via e-post: eller til Teknisk forvaltning, Serviceboks 905, 4509, Mandal innen 01.11.2017.

 

Frist 01.11.2017

 

Tags: regulering offentlig ettersyn Mandal hotel