Offentlig ettersyn - detaljregulering for Drareima, Frøysland

i kategorien Planer - offentlig ettersyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

drareima utsnitt kartMandal kommune har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Drareima, Frøysland til offentlig ettersyn. Frist for innsending av merknader er 31. mars. 

 Planforslaget legger til rette for 14 nye boliger i konsentrert småhusbebyggelse. Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for «Frøysland, Østre skogsfjord», planID 48. 

 

Planforslaget med bestemmelser og eventuelt andre dokumenter kan her:

pdfPlanbeskrivelse

pdfPlankart

pdfPlanbestemmelser

pdfStøyrapport 

Se området plassert i kart her 

Dersom du ikke har tilgang til internett, og ønsker utskrift av plankart og bestemmelser, kontakt Tjenestetorvet på tlf: 38 27 30 00. 

Kommentarer/merknader

Eventuelle kommentarer til planforslaget eller bestemmelsene sendes:
Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal eller via e-post

Frist

31. mars 2018

Plandetaljer

Ny detaljplan for Drareima - planid: 201610

Eksisterende plan for Østre SKogsfjord, Frøysland - planid: 48

Kontakt

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler Anne Kristine Lysestøl


En reguleringsplan er et juridisk dokument som består av plankart og bestemmelser. En vedtatt reguleringsplan viser hvordan et område kan benyttes i framtiden; for eksempel hva slags bebyggelse det er tillatt å oppføre.

For at flest mulig skal få anledning til å komme med sin mening om reguleringsplaner som blir laget er det i plan- og bygningsloven stilt krav om at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. Dette innebærer at alle som ønsker har anledning til å se på planforslaget, samt sende inn merknader til dette. Merknadene som kommer inn ved offentlig ettersyn skal tas med og vurderes i saksframstillingen til neste politiske behandling av saken. I en del saker blir planen sendt til offentlig ettersyn flere ganger før den blir vedtatt.