Detaljregulering for Hårsøybukta

i kategorien Planer - offentlig ettersyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


HårsøybuktaPlanutvalget vedtok i møte 13.12.17 å legge detalj - regulering for Hårsøybukta ut til offentlig ettersyn. Detaljreguleringen åpner for oppføring av 4 hytter med tilhørende båtplasser m.m..

pdfHårsøybukta - bestemmelser

pdfHårsøybukta - planbestemmelser

pdfHårsøybukta - planforslag

Merknader til planforslaget sendes via e‐post til eller til
Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal

Frist 08.04.18