Når en reguleringsplan er vedtatt i Planutvalget må den kunngjøres i lokalavisen og på nett.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15 må så sendes skriftlig til Mandal kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.
Bystyrets vedtak kan påklages til departementet, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.

En eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Alle kunngjøringer som er annonsert og hvor fristen for klage ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen aktive kunngjøringer.


Tags: regulering