Kunngjøring: Tildeling av enerett til Mandal Kommune for rensing av slam

i kategorien Avfallshåndtering Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

logo maren

Styret i Maren AS vedtok i møte 8. mars 2017 å tildele enerett til Mandal Kommune for rensing av slam fra husholdningene i eierkommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal.

Varighet

Eneretten gjelder fra 8. mars 2017 og har en varighet på inntil 10 år.

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne tildelingen er at Mandal kommune har eget renseanlegg og det er vurdert slik at det vil være kostnadseffektivt å benytte dette anlegget fremfor å transportere slammet til andre renseanlegg. Maren Kommuneservice AS og Mandal Kommune drives etter selvkostprinsipp og har således ingen overskudd for denne tjenesten. En vil også oppnå en miljøgevinst ved å tilstrebe kortest mulig transportvei.

Tildelingen av enerett gjøres etter vilkårene i lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrifter om offentlige anskaffelser §2-3 som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Maren AS til Mandal Kommune.


Les mer:

www.maren.no

Forskrifter om offentlige anskaffelser §2-3