Kunngjøring - detaljplan for Frøysland skole vedtatt

i kategorien Planer - til kunngjøring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

frøysland skole

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Mandal bystyre den 25. januar 2018 forslaget til detaljregulering for Frøysland skole

Plandetaljer

Vedtatt detaljplan for Frøysland skole - planid: 201507 01507 

Se området plassert i kart

Klage/krav om innløsing, erstatning

Bystyrets vedtak kan påklages til departementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12.

En eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal, innen 3 uker.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremlegges innen 3 år fra denne kunngjøringsdato og sendes skriftlig til Mandal kommune.