Kunngjøring - detaljplan for Solgløtt, Frøysland vedtatt

i kategorien Planer - til kunngjøring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Mandal bystyre den 22. januar 2018 forslaget til detaljregulering for Solgløtt, Frøysland. Planen legger til rette for nye boliger i konsentrert småhusbebyggelse og ny adkomstvei. 

Plandetaljer

Vedtatt detaljplan for Solgløtt, Frøysland - planid: 201318

Klage/krav om innløsing, erstatning

Bystyrets vedtak kan påklages til departementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12.

En eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal, innen 3 uker.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremlegges innen 3 år fra denne kunngjøringsdato og sendes skriftlig til Mandal kommune.