Artikler
Kalender
Nøkkelord - tags
Dokumenter
Nettlenker
Tjenester | Organisasjon
Artikler

Kultur

Arkiv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonOffentlige organ og etater plikter å ha arkiv. Disse skal være innrettet slik at dokumentene er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid.

Arkiv omfatter også digitale arkiv. 

Festival

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonStørre arrangement omkring ett hovedemne, t.d. kulturelt eller idrettslig.

 

Film og kino

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonFilm- og kinofremvising. Billetter, stønad og drift av filmklubb med mer.  

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan. Medietilsynet iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Kulturbygg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonLokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som f.eks. nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.

Museum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Kultur, Emneord

introduksjonInstitusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenkaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og åpen for publikum.

Musikk- og kulturskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fritid, Kultur, Emneord

introduksjonMusikk- og kulturfaglig tilbud til barn og ungdom. Tilbudet organiseres av kommunen.