Under finner du alle våre skjema sortert alfabetisk. De er også sortert etter tema, snarveier finner du på venstre side. Ytterligere informasjon om selve tjenesten finner du inn under Våre tjenester.

Du har også muligheten til å søke etter skjema ved å skrive inn søkeord.

Skulle det være noe du savner, kan du kontakte Tjenestetorvet på tlf. 38 27 30 00 eller sende e-post til

Søknad om endring av tillatelse eller godkjenning

Benyttes når man tidligere har fått godkjent en søknad, men må så endre på noe i etterkant som f.eks.:

  • endringer av ansvarsretter
  • endring av ansvarlig søker, eller tiltakshaver
  • endring av tiltak (dispensasjoner, plassering, areal, formål, bruk o.l)

Søknad om igangsettingstillatelse

Benyttes i de tilfeller "søknaden om tillatelse til tiltak" er delt i to og man tidligere har fått godkjent rammetillatelse. Søknad om igangsettingstillatelse kan sendes inn for deler av tiltaket eller for hele tiltaket.

Søknad om tillatelse til tiltak

Benyttes når ikke skjema "Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett" kan benyttes - se beskrivelse over. Man kan søke om rammetillatelse for senere å søke om igangsettingstillatelse, eller man kan søke om ett-trinns søknadsbehandling. 

Dette er del 1 av 2 skjema. Husk også å fylle ut "opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon". 
For å kunne benytte denne søknadsform, er det krav til foretak (firma/byggmester).