Gjennomføringsplan

På bakgrunn av mottatte samsvarserklæringer fylles gjennomføringsplanen ut av ansvarlig søker og sendes kommunen

Nabovarsel - kvittering

Kvitteringsliste for varslede naboer, de kan enten varsles personlig og må da krysse og signere på dette skjema at varsel er mottatt. Eller nabovarselet kan sendes rekommandert i posten. Posten må da sette sitt stempel på dette skjema. Dette skjemaet sendes inn sammen med søknaden til kommunen for behandling.