Frivilligkoordinator

Det er et ønske for Mandal kommune å tilrettelegge for frivillig aktivitet. Med midler fra fylkesmannen er det derfor opprettet to

...