Avdeling Hesland

Avdeling Hesland består av 2 omsorgsboliger med døgnbemanning og Aktivitetshuset – dagsenter for mennesker med individuelle hjelpebehov.

Avdeling psykisk helse og rus

Avdelingen består av:

Psykisk helseteam

Målgruppen er mennesker med utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Målgruppen er

...

Avdeling Skinsnes

Avdeling Skinsnes gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av funksjonsnedsettelse. Tjenesten

...

Barnevern Sør

Kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral har etablert en felles barnevernstjeneste under navnet Barnevern Sør. Oppstart for

...

Biblioteket

mandal bibiotek

Blomdalen skole

Blomdalen skole er en ungdomsskole med 344 elever og 48 ansatte. Skolen var høsten 2012 totalrenovert og delvis nybygd. Skolen ligger sentralt i

...

Buen Kulturhus

Buen Kulturhus

Byggesak

Vår oppgave er å behandle bygge- og delingssøknader etter Plan og bygningsloven, utslippssøknader etter Forskrift om utslipp fra mindre

...

Byutvikling

Byutvikling har oppfølgingsansvar for enhetene Mandal Bydrift, Kultur og for stabsfunksjonen Teknisk forvaltning

Familiens hus

Fem avdelinger i Mandal kommune er samlet i Familiens Hus. Avdelingene er Barnevern Sør, helsestasjonen, familiesenter og to avdelinger for

...

Familiesenter

Familiesenteret er et ressurssenter for barn, ungdom, familier og nettverk. Tilbudet ved familiesenteret er frivillig, gratis, fleksibelt og har

...

Frøysland skole

Frøysland skole en 1.- 7. skole som ligger på vestsiden av Mandal. Skoleåret 2013/14 er det 290 elever ved skolen.

Vi tar imot

...

Furulunden skole

Furulunden skole er sentralt plassert til idrettshall, svømmehall, Furulunden og bykjernen. Skolen tar i mot elever fra Sånum, områder ved

...

Helsestasjonen

 

Helsestasjonen har som mål å arbeide for god fysisk og psykisk helse hos barn/ungdom i samarbeid med foreldre.

...

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er organisert med 4 sonebaser - Sone Holum, Sone Sentrum, Sone Ulvegjelet og Sone Vestnes.

...