Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS - IKAVA

ikavaInterkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS).

Deltakere er: Vest-Agder fylkeskommune og kommunene Audnedal, Vennesla, Kristiansand, Songdalen, Søgne, Marnardal, Mandal, Åseral, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund.

For mer informasjon: www.ikava.no

Navn Stilling Telefon Mobil
IKAVA - administrasjon 38145591

Tags: arkiv bevaring