Brannvesenet Sør IKS

brannlogo105Brannvesenet Sør IKS er et interkommunalt selskap som omfatter brannvesenet i 9 kommuner i Vest Agder fylke:
Audnedal - Farsund - Hægebostad - Kvinesdal - Lindesnes - Lyngdal - Mandal - Marnardal - Åseral.

Samarbeidet innen IUA (akutt forurensning) omfatter i tillegg også 2 andre kommuner:
Flekkefjord - Sirdal.

For mer informasjon: www.brannsor.no

Navn Stilling Telefon Mobil
Brannvesenet Sør IKS - administrasjon 38270110
Brannvesenets feieravdeling 38270119 91708316 (15)

Tags: beredskap brann feier