Friluftsrådet for Lindesnesregionen

flir logoFriluftsrådet for Lindesnesregionen er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, og Åseral, opprettet i samsvar med § 27 i kommuneloven.

For mer informasjon: www.iflir.no

Navn Stilling Telefon Mobil
Friluftsrådet - administrasjon 38285866

Tags: kultur og fritid friluftsliv turforslag