Det digitale Vestre Agder - DDV

ddv logo

DDV eies av ni kommuner i Vest-Agder i Lindesnes- og Listerregionene; Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lindesnes, Kvinesdal, Mandal, Marnardal og Åseral kommune.

IKT-samarbeidet i DDV har som målsetting å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.

For mer informasjon: ddv.no

Navn Stilling Telefon Mobil
DDV brukerhjelp 95297000

Tags: digital ikt