Mandal Parkering As

logo   manparkMandal Parkering AS er et eget aksjeselskap heleid av Mandal kommune.

Selskapets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Mandal kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling. Selskapet kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Mandal.

For mer informasjon: www.manpark.no

Navn Stilling Telefon Mobil
Mandal Parkering - administrasjon 40001177

Tags: salg vei parkering