Arbeidsgruppen for klima, miljø og energi 2015 - 2019

i kategorien Andre verv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Bystyret har valgt følgende representanter til arbeidsgruppen for å videreføre arbeidet med klima, miljø og energi.

 • Hege Lønning (Arbeiderpartiet) leder
 • Henning Bokneberg (Venstre) nestleder
 • Jarl Pedersen (Høyre)
 • Elisabeth Lindland (Miljøpartiet De Grønne)
 • 1 repr. fra Barne- og ungdomsrådet
 • 1 person fra Mandal Handel og Service Forening
 • 1 person fra Industriforeningen
 • 1 person fra Naturvernforbundet
 • 1 person fra Landbruksnæringen
 • 1 representant fra Tjenestetorvet
 • Energiansvarlig Mandal Bydrift i Mandal kommune
 • Rådgiver/sekretær Mandal kommune

Mandat

I møte 16.06.2016 vedtok bystyret følgende mandat for arbeidsgruppa:

 • Være et rådgivende organ innenfor de områder man har kompetanse på for kommunen og andre aktører innen klima, miljø og energi.
 • Utarbeide en ny energi- og klimaplan for Mandal med klare målsettinger innen 2018.
 • Kommunene i Lindesnesregionen inviteres til et nært samarbeid om en felles koordinert energi- og klimaplan.
 • Være en pådriver for at planene blir gjennomført i forhold til utadrettede tiltak.
 • Arrangere en årlig konferanse med fokus på klima, miljø og energi (KIME), for å etablere et kompetanse- og erfarings basert nettverk for tema innen klima, miljø og energi.
 • Legge frem en årsrapport med status i forhold til vedtatt plan og iverksatte tiltak.
 • Kostnadskrevende tiltak vurderes i det løpende budsjett- og økonomiplanarbeidet.