Bystyret

i kategorien Bystyret Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Bystyret har 35 medlemmer, direkte valgt av kommunens innbyggere. Funksjonstiden er 2015 – 2019.

Ordfører er Alf Erik Andersen (FrP), varaordfører er Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Bystyret er kommunens øverste organ, og har myndighet til å behandle og avgjøre alle typer saker i kommunen. Imidlertid har bystyret delegert sin avgjørelsesmyndighet i en lang rekke sakstyper til andre politiske utvalg som for eksempel planutvalget og landbruksnemda, eller til administrasjonen. Alle saker som skal behandles i bystyret, blir normalt først behandles av driftsstyret.

Medlemsliste 


Bystyret velger blant sine medlemmer et driftsstyre på 9 medlemmer.

Bystyret oppretter, endrer eller nedlegger andre politiske organer, fastsetter medlemstall for disse, velger leder og nestleder, og fastsetter organets ansvars- og arbeidsoppgaver, herunder om organet skal ha direkte innstillingsrett til bystyret, jfr. kommuneloven §10 nr.2.

Les også om:
Reglement for Mandal Bystyre
Politisk organisering

Politiske møter

11 apr 2018 | 09:00 - | Planutvalget
19 apr 2018 | 17:00 - | Bystyret
25 apr 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
16 mai 2018 | 09:00 - | Planutvalget
23 mai 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
24 mai 2018 | 17:00 - | Bystyret